Algemene ledenvergadering

Op zondag 25 mei heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Belangrijkste punten zijn: De ALV heeft decharge verleent over boekjaar 2013 De ALV heeft de begroting voor boekjaar 2014 goedgekeurd De ALV heeft het volgende bestuur benoemd: Pieter...