Lidmaatschap

Lid worden

Geïnteresseerden worden in eerste instantie van harte uitgenodigd om gratis en vrijblijvend een proefles mee te doen (meer informatie over een proefles). Als daarna besloten word om te blijven trainen en om lid te worden, dient het inschrijfformulier ingevuld te worden. Deze zijn blanco verkrijgbaar tijdens de les of kunnen worden gedownload.

Download het inschrijfformulier

Print het formulier dubbelzijdig met de algemene voorwaarden op de achterzijde. Vul het formulier in, parafeer de algemene voorwaarden op de achterzijde en onderteken het formulier. Lever het formulier de volgende les in bij de leraar of aanwezig bestuurslid, waarbij het opgegeven identificatiebewijs getoond dient te worden (een kopie meegeven mag ook).

Aangaande het lidmaatschap zijn ook regels gesteld in de algemene voorwaarden en in het huishoudelijk reglement.

Contributie voor leden

De leden betalen contributie om de uitgaven van de vereniging te kunnen betalen. De contributie bedraagt thans € 30,- per maand en wordt per kwartaal geïncasseerd (€ 90,-), in de eerste week van het nieuwe kwartaal.
Het niet betalen van de contributie geeft de vereniging het recht om het lid deelname aan de trainingen te weigeren totdat alsnog is betaald.

Lidmaatschap beëindigen

Het lidmaatschap van de Wing Chun Tong beëindigen kan per de eerste dag van het nieuwe kwartaal door vóór die dag schriftelijk op te zeggen bij de secretaris.
Dit mag een brief of een e-mail zijn of een bericht via het contactformulier, zie de contactpagina.

Lidmaatschap bijhouden

Van de leden van de Wing Chun Tong wordt verwacht dat zij de vereniging op de hoogte brengen als hun gegevens veranderen, bijv.

  • Wijzigen NAW-gegevens (adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, etc.)
  • Wijzigen bankrekening t.b.v. incasso contributie
  • Wijzigen e-mailadres

Alle wijzigingen kunnen via het contactformulier eenvoudig doorgegeven aan de secretaris, deze zorgt voor adequate verwerking.

De Wing Chun Tong communiceert met de leden via e-mail. Het is daarom van groot belang dat de leden een werkend e-mailadres opgeven aan de secretaris!