Huishoudelijk reglement

Hieronder volgt het huishoudelijk reglement Wing Chun Tong vereniging. Ieder lid wordt geacht deze regels te kennen en na te leven.

Algemeen

Zaal/materiaal

 1. Bij binnenkomen en verlaten van de zaal groeten de leerlingen en (assistent) leraren naar de zaal en naar het portret van Sigung Ruud Perreijn.
 2. Voor aanvang van de les helpen de leerlingen de attributen op te hangen/neer te leggen.
 3. Na het einde van de les helpen de leerlingen alle attributen op te ruimen.
 4. Leerlingen die tijdens de les de zaal wensen te verlaten (voor bijv. toiletbezoek), melden dit aan en stemmen dit af met de (assistent) leraar.
 5. Telefoons dienen tijdens de les uitgeschakeld of in stille modus te zijn. Uitzonderingen (bijv. als een noodoproep mogelijk is of in het geval van bereikbaarheidsdienst) moeten voor de les aan de (assistent) leraar worden gemeld.
 6. De leerlingen zijn te gast in de zaal en dienen zich als gast te gedragen. Zo zal geen schade worden berokkend aan elementen van het gebouw of opgestelde toestellen van de verhuurder en zal geen (geluids)overlast worden veroorzaakt voor andere huurders of omwondenden.
 7. De leerling heeft elke les al zijn/haar trainingsmaterialen mee.

Omgang/sociaal

 1. Leerlingen en (assistent) leraren gaan sociaal met elkaar om.
 2. Leerlingen dienen inzet te tonen voor zover ze kunnen (doe wat je kan, maar wat niet gaat, gaat niet! Je bepaalt zelf de grenzen tot hoever je gaat, maar er wordt wel van je verwacht dat je actief mee doet).
 3. Leerlingen hebben respect voor elkaar en voor de (assistenten) leraren. Geschillen worden in goed gesprek opgelost, eventueel onder bemiddeling van het bestuur.
 4. De leerlingen zullen nooit de goede naam van de vereniging en/of (assistent) leraren schaden, niet tijdens de lessen en niet buiten de lessen om. Zonder toestemming van het bestuur mag de leerling geen eigen activiteiten ontplooien uit naam van de vereniging.
 5. De (assistent) leraar is bevoegd om een leerling deelname aan de les te ontzeggen, bijvoorbeeld in het geval dat het lid zich ernstig misdraagt of agressief of intimiderend is in welke vorm dan ook. Dit ter beoordeling van de (assistent) leraar.

Hygiëne

 1. Hygiëne is van groot belang. De nagels van vingers en tenen dienen kort geknipt te zijn en niet vuil en niet scherp te zijn. Wondjes dienen dicht of met een passende pleister afgedekt te zijn.
 2. Leerlingen hebben tijdens de lessen een schoon tenue aan.
 3. Tijdens de lessen mogen geen sieraden gedragen worden (dus ook geen piercings) of deze dienen afgetapet te zijn.

Overig

 1. De vereniging is niet aansprakelijk voor vermissing van spullen of andere goederen of enig letsel.
 2. De leerlingen dienen zorg te dragen dat contributie op tijd afgeschreven kan worden.
 3. Het is verboden om zonder toestemming van de sifu les te geven aan derden.
 4. De leerlingen dienen binnen drie maanden na lid worden eigen materiaal aan te schaffen en dienen deze te dragen tijdens de les.

Wing Chun

 1. De leerling draagt elke Wing Chun les zijn/haar band (uitzondering: tijdens de conditieles is dit niet verplicht).
 2. Sparren met bitje… zonder bitje is op eigen risico.
 3. Praat met elkaar over hoe hard het kan of dat het te hard gaat. De sterkere of grotere persoon past zich aan aan de ander.
 4. Voor en na het sparren groet je naar je partner.
 5. Open Hand sparren – Met open hand, dus geen vuist gebruiken! Boven de band en tot de schouders dus niet naar het gezicht.
 6. Met Handschoenen – Boven de band, op het gezicht alleen skin touch.
 7. Sparren met handschoenen en benen – Alleen met beenbeschermers. Sparren zonder tok is op eigen risico, maar zeg het wel tegen je partner. Vanuit de stijl in principe geen trappen naar het hoofd, maar het kan natuurlijk wel gebeuren.

Sanda

 1. De leerling draagt elke Sanda les zijn/haar tenue. Het Sanda tenue is een rood broekje met rood hemd of een zwart broekje met rood hemd.
 2. Sparren met bitje en tok… zonder bitje of tok is op eigen risico.
 3. Praat met elkaar over hoe hard het kan of dat het te hard gaat. De sterkere of grotere persoon past zich aan aan de ander.
 4. Voor en na het sparren groet je naar je partner.
 5. Volg de instructies van de (assistent) leraar ten alle tijden op, de veiligheid van jou en van je medeleerlingen zijn daar mee gemoeid.