Op zondag 25 mei heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden.
Belangrijkste punten zijn:

De ALV heeft decharge verleent over boekjaar 2013
De ALV heeft de begroting voor boekjaar 2014 goedgekeurd
De ALV heeft het volgende bestuur benoemd:

  • Pieter Touber, Voorzitter
  • Marcel Koopman, Vicevoorzitter
  • Vincent Deelen, Penningmeester
  • Arjan Assink, Secretaris
  • Marco Glasmacher, Algemeen bestuurslid
  • Mark Wever, Algemeen bestuurslid
  • Fred Verkuil, Algemeen bestuurslid