Op donderdag 31 maart 2016 hebben Willem en Marco een workshop gegeven op de Leo Kannerschool in Oegstgeest. De Leo Kannerschool verzorgt onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis in de middelbare schoolleeftijd. Structuur en overzichtelijkheid zijn voor deze kinderen een belangrijk aspect. In het kader van onze sociaal maatschappelijke rol in de samenleving vonden wij dit een uitgelezen kans die we dan ook met beide handen hebben aangepakt.

Marco: “De workshop werd bijgewoond door groepjes van 6 à 7 leerlingen onder begeleiding van een docent. De groepjes wisselden per toerbeurt elkaar af.

Aanvankelijk wisten wij niet hoe we het moesten aanpakken vanwege onze geringe ervaring met autisme.  We bedachten een strategie waarin de bovenstaande aspecten (structuur en overzichtelijkheid) aan bod kwamen en wilden de workshop inleiden met een korte uitleg over onze vereniging en wat we zoal doen. Al gauw bemerkten we dat uitleg tot een minimum beperkt moest worden en gingen we gewoon over tot het doen. Bij Willem mochten de leerlingen zich uitleven met bokshandschoenen en stoten en bij Marco konden de deelnemers lekker schoppen en trappen tegen het trapkussen.

Al met al een zéér geslaagde dag met veel positieve feedback vanuit de school en de docenten. Sorry voor de andere deelnemende verenigingen/stichtingen die wat minder in de spotlights stonden maar WCT heeft wel weer de show gestolen.”

(binnenkort foto’s)