Activiteitencommissie


Doel

De Wing Chun Tong vereniging wil naast de reguliere lessen een scala aan activiteiten bieden aan de leden (en in voorkomende gevallen ook aan diens vrienden, familie e.d.) om de saamhorigheid binnen de vereniging te vergroten. Een kleine greep uit deze activiteiten:

  • Trainingsdagen/-weekend voor leden
  • Wedstrijden
  • Open dagen voor vrienden en familie of juist buitenstaanders
  • Lessen/seminars door gastdocenten
  • Saamhorigheidsactiviteiten zoals etentjes
  • Eerbetoon aan Sifu Ruud
  • Cursussen die de professionaliteit van de vereniging vergroten (bijv. EHBO, reanimatie)

De activiteitencommissie zet zich in om verspreid over het hele jaar een agenda met activiteiten te vullen. De activiteiten zullen zo snel mogelijk worden opgenomen op de agenda.

Commissieleden

De activiteitencommissieleden worden door het bestuur benoemd op basis van hun vaardigheden en enthousiasme. De commissie wordt thans gevormd door:

  • Marco Glasmacher
  • Fred Verkuil

Contact opnemen met de activiteitencommissie kan eenvoudig via hun eigen e-mailadres: activiteiten@wingchuntong.nl

Procedure

De activiteitencommissie stelt jaarlijks een activiteitenplan op met een begroting en legt deze voor aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Per nieuwsbrief worden de leden tijdig geïnformeerd over de aanstaande activiteit en wordt de inschrijving (indien van toepassing) geopend. Leden worden geacht zich conform de opgegeven wijze en binnen de opgegeven termijn op te geven voor deelname.

Ideeënbus

Ieder lid dat een goed idee heeft voor een activiteit is van harte welkom om deze te melden. Dit mag natuurlijk mondeling aan een van de commissieleden, maar ook per e-mail: activiteiten@wingchuntong.nl